Skip to main content

Z dyskryminacją spotykają się na co dzień; w ostatnim czasie nie tylko ze strony osób, spotkanych przypadkowo w sklepie, miejscu pracy czy na ulicy. Osoby ze środowisk LGBT zostały wręcz pozbawione człowieczeństwa przez polityków, podczas zaciekłej walki o utrzymanie władzy w państwie przez partię rządzącą. Całe szczęście istnieją organizacje, które nieustannie wspierają osoby LGBT, organizując różnego rodzaju akcje społeczne. W jedną z nich zaangażowało się warszawskie studio tatuażu PRISM, którego ekipa postanowiła głośno wyrazić swoje poparcie dla szykanowanych członków społeczności.

Tatuaże dla Kampanii Przeciw Homofobii

Branża tatuażu to środowisko, w którym nie ma miejsca na podziały. Nie ma przyzwolenia na ocenianie kogoś przez pryzmat tego jak wygląda, z jakimi ludźmi się spotyka lub jakiej jest orientacji. Barwną osobowość entuzjastów tej sztuki w pełni odzwierciedlają ich, kolorowe, wytatuowane ciała. Dlatego akcja charytatywna pod hasłem “Tatuaże dla Kampanii Przeciw Homofobii”, zorganizowana w jednej z warszawskich pracowni, jest doskonałym nośnikiem idei. Idei, a nie ideologii, jak usiłują społeczeństwu wmawiać co poniektórzy.

Studio PRISM – choć powstało stosunkowo niedawno, ponieważ drzwi lokalu zostały otwarte po raz pierwszy w 2017 roku – już zdążyło zyskać popularność i renomę nie tylko w branży tatuażu. Wszystko za sprawą zaangażowania w akcje charytatywne oraz (a nawet przede wszystkim!) utalentowanej ekipy, reprezentującej szerokie spektrum stylów i technik stosowanych w tej sztuce.

Tym razem w dniach 13-22 lipca tatuatorzy postanowili zorganizować specjalną licytację wzorów, której celem jest wsparcie walki o równość osób ze środowisk LGBT. Dochód z akcji zostanie przekazany na rzecz organizacji KPH – Kampanii Przeciw Homofobii. Jeśli i wy jesteście zainteresowani możecie dołączyć do wydarzenia, bezpośrednio po lekturze tego artykułu!

Kampania Przeciw Homofobii

KPH jest ogólnopolską, niezależną, rzeczniczą organizacją pozarządową. W związku z tym finansuje swoje działania, bez wsparcia pozyskanego ze środków polskiego rządu, samorządów czy partii politycznych. Ponadto nie realizuje działań na zlecenie innych podmiotów. KPH zachowuje zatem pełną neutralność, co podkreśla wyraźnie w swoim statucie.

W ciągu 15 lat działania Kampanii Przeciw Homofobii akceptacja w Polsce wzrosła niemal o 30%. Ale gorsze traktowanie i przemoc nadal są częste, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń w naszym kraju. Niestety polskie prawo nie ochrania osób ze środowisk LGBT przed homofobiczną i transfobiczną mową nienawiści. Krzywdzące wypowiedzi kierowane pod adresem członków społeczności, dotyczą grupy społecznej. Ta, przeciwieństwie do mniejszości etnicznych czy religijnych, nie jest chroniona w żaden sposób.

Dlatego działania organizacji na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych, a także ich bliskich, są niezwykle ważne. KPH poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup zawodowych nieustannie pracuje nad tym, aby Polska była różnorodna, i aby wszystkie osoby LGBT, ich rodziny i bliscy, mogły się czuć bezpiecznie i w pełni rozwijać swój potencjał.

Polska jest krajem, w którym prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie, z poszanowaniem swojej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, bez względu na różnice społeczne, polityczne i religijne.

“LGBT to nie ludzie, to ideologia”

Środowiska artystyczne od samego początku wyrażały swoje mocne poparcie dla tej grupy społecznej. Licząc się z potencjalnymi skutkami takiej dyskryminacyjnej i zapalnej retoryki, postanawiają wykorzystać swój warsztat oraz umiejętności do uświadamiania osób, zainteresowanych ich rzemiosłem. Polscy artyści, niezależnie od środowisk jakie reprezentują, nieustannie udowadniają, że tworzenie sztucznych podziałów szkodzi nie tylko grupie, jakiej ta krzywda dosięga bezpośrednio.

Przydatne linki